Aşure Gününün Fazileti | İslami Forum, Dini Forum, İslami Forum Sitesi

Aşure Gününün Fazileti

HiRaNuR

Üye
Üye
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
235
Tepkime puanı
40
Puanları
28
AŞURE GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Aşure günü, dualara icabet edilen, fazîleti alî olan mübarek bir gündür. Bugünün fazîletine ve bugünde yapılan duaların geri çevrilmediğine dair “er-Ravzu’l-Faık” adlı eserde şöyle bir kıssa anlatılmaktadır:

Bir vakit Basra’da servet sahibi bir adam vardı. Her senenin Aşûre gününde müslüman kardeşlerini evine toplar, sabaha kadar Kur’an okuyup okutarak geceyi ihya ederler; nerede fakir, garip ve kimsesiz varsa buldurur, hepsine sadakalar verir, dul ve yetimlere ikramda bulunur, elinden gelen hayrı fazlasıyla yapardı. Evinin bitişiğinde bir komşusu bulunuyordu ve komşusunun hem anası, hem de kızı senelerden beri yürüyemez vaziyette idiler. Kız, babasına sordu:

Babacığım bugün nedir? Komşumuz herkesi evine toplayıp bu geceyi Kur’an ve zikirle ihya ediyor?” Babası:

Yavrucuğum, bugün Aşûre günüdür, Allah katında bugünün hürmeti büyüktür, ayrıca çok da fazîletleri vardır.” dedi.

Sonra uykuya daldılar. Fakat kız çocuğunun gözüne uyku girmiyordu. Sanki nefesi kesilmiş bir halde huşû ve haşyet ile Kur’an’ı ve zikrullahı dinliyordu. Kur’an’ın hatim duasını yaptıkları vakit, yüzünü semaya doğru çevirdi ve Allah’a niyaz ederek:

Ey Mevlam! Bu gecenin Senin katındaki hürmeti hakkı için, Senin rızanı kazanmak arzusuyla bu gece Kur’an’ını okumak üzere uyumamış kulların hürmeti için beni şu halimden kurtar, kalbimin kırıklığını sar!” dedi.

Daha sözünü bitirmemişti ki, o anda afiyet buldu, bütün ağrı ve sancılarından kurtularak kalkıp doğruldu. Sabah bu hali görünce şaşırıp kalan babası bu durumu sorduğunda:
Babacığım, bugün ile Allah’a tevessül ettim. O da anında bana sıhhatimi ihsan etti.” dedi. (Dualar ve Zikirler, sh: 113-114)
 

HiRaNuR

Üye
Üye
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
235
Tepkime puanı
40
Puanları
28
AŞURE GÜNÜNDE YAPILACAK TAAT VE İBADETLER

İbn-i Abbas’tan (r.a.) rivayetle Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Bir kimse Aşure günü oruç tutsa, Allah Teala ona bin şehit sevabı verir. Aşure günü oruçlu olan kişi için yedi gök ehlinin sevabını yazar. Aşure günü iftar yemeği verirse, ümmet-i Muhammed’in hepsine iftar ettirmiş, karınlarını doyurmuş gibi sevap yazılır. Aşure günü bir yetimin başını okşayanın, yetimin başındaki saçları sayısı kadar Cennet’te derecesi artar.” (Gunye, 2/53)

Hazret-i Ali demiştir ki:

Adamın biri gelip, Peygamber Efendimiz’e sordu:

“-Ramazan’dan sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin?”

Peygamber Efendimiz:

“-Ramazan’dan sonra oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut. Çünkü o, Allah’ın Ayı’dır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allah geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etmiştir. Yine o günde, gelecek diğer kavimlerin de günahlarını affeder.” buyurdu. (Tac Tercemesi, 2/146; Tergîb ve Terhîb, no: 1527, 2/120; Tirmizî, Savm, 40)

Resulullah Efendimiz:

“Muharrem’in onuncu günü, yani Aşure günü oruç tutun, fakat Yahudilere muhalefet edin. O orucu, ya bir gün evvelinden başlayarak yahut bir gün sonrasını ekleyerek tutun.” buyurdular. (Musahabe-5, sh: 84; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 1/241, Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübra, 4/287)

Bu sebeple Muharrem ayının ya 9-10’uncu günlerinde ya da 10-11’inci günlerinde oruç tutmak daha faziletlidir. Gücü yeten, 9-10-11 olarak üç gün de oruç tutabilir. Ama sadece Aşure günü oruç tutmak, Yahudilere benzeme ihtimali yüzünden mekruh kabul edilmiştir.

Resul-i Ekrem Efendimiz, Aşure günü hakkında şöyle buyurmuştur:

“…Allah, Süleyman’a (a.s.) mülkü Aşure günü verdi. Kıyamet, Aşure gününde olur. Gökyüzünden ilk yağmurun inişi, Aşure günündedir. Aşure günü gusleden, ölüm hastalığından başka hastalık görmez. Aşure günü bir hastayı ziyaret eden, bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur. Aşure gününde bir kimseye su veren, hiç isyan etmemiş gibi olur.” (Gunye, 2/53-54)

Bugünde eve çeşitli ve bol erzak almak, muhtaçlara tasaddukta, komşu ve akrabaya ikramlarda bulunmak, sene boyunca berekete vesîle olur. Yine bu günde oruçlu bulunup, gecesini de ihya etmenin büyük ecir ve rıza-yı ilahîye sebep olacağı ifade buyrulmuştur. (Dualar ve Zikirler, sh: 121)
 

HiRaNuR

Üye
Üye
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
235
Tepkime puanı
40
Puanları
28
AŞURE GÜNÜ EDİLECEK DUA

Bugünde ayrıca 70 defa “Hasbünallahi ve ni’me’l-vekîl, ni’me’l-mevla ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke Rabbena ve ileyke’l-masîr.” duası okunur.

313 kere “La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü mine’z-zalimin” okunur. Bol bol istiğfar edilir. On mü’mine selam verilir.

Muharrem ayının birinci gününden başlayarak onuncu gün dahil olmak üzere her sabah aşağıdaki duayı 3 kere okuyanı Allah Teala, gelecek senenin Muharrem Ayı’na kadar, bütün belalardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivayet olunmaktadır:

“Bismillahirrahmanirrahîm. Elhamdulillahi Rabbi’l-alemîn. Vessalatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-hayyü’l-kerîmu’l-hannanu’l-mennan.

Ve hazihî senetü’n-cedîdetün es’elüke fîhe’l-ismete mine’ş-şeytani’r-racîm. Vel-avne ala hazihi’n-nefsi’l-emmarati bi’s-sui ve’l-iştigale bima yukarribünî ileyke. Ya ze’l-celali vel-ikram. Bi-rahmetike ya erhame’r-rahimîn. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.” (M. Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler sh: 116)

Rabbimiz, Aşure günü hürmetine, yapacağımız ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eylesin. Bizi, kendisine yaklaştıracak vesîlelerin farkında olan ve bu fırsatları gerektiği gibi değerlendiren firaset ve gayret sahibi kulları arasına dahil eylesin. amin!