Dualar Deryası, En Güzel Dualar | İslami Forum, Dini Forum, İslami Forum Sitesi

Dualar Deryası, En Güzel Dualar

Admin

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
Nis 14, 2019
Mesajlar
504
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Dualar Deryası, En Güzel Dualar

Allah`ım, Senden dünya ve Ahirette af dileriz. Allah`ım, Senden dünya ve Ahirette afiyet, benden şerri uzaklaştırmanı dileriz. Ey merhametlilerin en merhametlisi, Ey Celâl ve İkram sahibi.

Allah bize kâfîdir. O ne güzel vekildir!` `(O) ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardım edicidir!` Güç ve kuvvet, ancak yüce ve azîm olan Allah`ındır. Allah`ım, Efendimiz Hz. Muhammed(sav) ve Onun nebi ve resul kardeşleri üzerine, mahlûkatın adedince, Zâtının rızası, Arşının ağırlığı ve kelimelerinin harflerince salât u selam eyle.

Nefsimize takva bahşeyle.

Allah`ım, gücümüzün zayıflığını, çaremizin azlığını ve insanlarca önemsenmeyişimizi Sana şikâyet ediyoruruz.

Allah`ım, nefsimize takva bahşeyle ve onu temizle; Sen(onu) temizleyenlerin en hayırlısısın; Sen, onun Velîsi ve Mevla`sısın.

Allah`ım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve icabet edilmeyen duadan Sana sığınırız.

Allah`ım, işlediğimiz ve işlemediğimiz amellerin şerrinden Sana sığınırız.

Allah`ım, bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden Sana sığınırız.

Allah`ım, nimetinin zevalinden, afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından ve gazabına sebep olacak şeylerden Sana sığınırız, Ey Rahman, Ey Rahîm, Ey Celâl ve İkram Sahibi; Yâ Hayy, Yâ Kayyûm.

Sana yönelen kalp diliyoruz.

Allah`ım, Sana halimizi arz edip Sana duayla yalvaran, Sana karşı huşu,saygı ile dopdolu olan ve Senin yoluna yönelen kalbler diliyoruz.

Allah`ım, Senden, rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, Cennet`le serfiraz olmayı ve Cehennem`den kurtuluş dileriz.

Allah`ım, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı afv u mağfiret buyur.

Allah`ım, Senden, işimizde bizi rüşte hidayet etmeni ister, nefsimizin kötülüklerinden Sana sığınırız.

Allah`ım, bizi yücelt, eksiğimizi-gediğimizi gider, bize rızk ihsan et, bizi salih amellere ve güzel ahlâka techiz et; zira bunların salih olanına ancak Sen ulaştırır, kötülerinden de ancak Sen alıkoyarsın.
 

Admin

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
Nis 14, 2019
Mesajlar
504
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Ahiretimizi ıslah et.

Allah`ım, ciddiyetimizi, şakamızı, hatamızı, kastımızı mağfiret buyur; itiraf ederiz ki bu kusurların hepsi bizde vardır. İhsan ettiğin şeylerin bereketinden bizi mahrum etme, mahrum ettiklerin ile de imtihan etme.

Allah`ım, günahlarımızı, zulüm ve haksızlıklarımızı, şakalarımızı, ciddiyetlerimizi, kasıt ve hatalarımızı mağfiret eyle; itiraf ederiz ki, bütün bunların hepsi bizde vardır.

Allah`ım, her işimizin esası olması itibarıyle dilimizi ıslah et, içinde geçimim olan dünyamızı ıslah buyur, döneceğimiz yer olan Ahiretimizi de ıslah et, hayatı, her türlü hayırları artırmamıza vesile kıl, ölümü de her türlü şerden kurtulup rahata ermemize vesile yap.

Allah`ım, Yaşamamız hayırlı olduğu müddetçe bizi yaşat, vefatımız hayırlı olduğunda da bizi canımızı salih kullarının canını aldığın gibi al.Amin.

Yâ Rabbî, lehimizde olan şeylerde bize inayet et, aleyhimize olacak şeylerde değil. Bize yardım et, düşmanlarımıza değil. Düşmanlarımızın bize yaptıkları tuzakları boz, düşmanlarımıza da aleyhimize komplo yapma imkânı verme. Bize hidayet eyle, hidayeti bize âsân eyle, bize tecavüz edene karşı yardım eyle.

Aşk ve Sevgine ihtiyacımız var.
Allah`ım, bizi, Seni çok zikreden, Sana çok şükreden, Senden çok korkan, Sana çok itaatkâr, Sana karşı huşu ve saygıyla dopdolu olan, âhu figân edip dualarla yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden bir insan ve kullarından eyle.

Yâ Rabbi, tevbemizi kabul buyur, günahımızı yıka, duamıza icabet et, delilimzii güçlendir, kalbimize hidayet ver, dilimize istikamet ver ve sinemizin kinini söküp al.

Allah`ım, Senden, işimizde sebat diliyoruz, doğru yolda azim istiyoruz. Senden, nimetine şükretmeyi ve Sana güzelce ibadet etmeyi istiyoruz. Ve sâdık bir dil, selim bir kalp istiyoruz. Bildiğin ve bildirdiğin şeylerin şerrinden Sana sığınıyoruz. Bildiğin ve bildirdiğin şeylerin hayrını Senden ister ve bildiğin şeylerden Sana istiğfar ederiz. Şüphesiz Sen, Allâmü`l-Guyûb`sun.
 

Admin

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
Nis 14, 2019
Mesajlar
504
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Allah`ım, bize, kendimizi bulmayı ilham et. Bizi nefsimizin şerrinden koru.

Allah`ım, Senden, hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi ve fakirleri sevmeyi, bizi bağışlamanı, bize merhamet etmeni ve insanların fitnesini murat buyurduğunda, fitnelere dûçâr olmadan bizi İMANLA vefat ettirmeni dileriz.

Senden, Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve bizi, Senin sevgine yaklaştıracak amelin sevgisini dileriz.

Sana doğru dönüş istiyoruz.
Allah`ım gözümüzden ve kulağımızdan bizi yararlandır ve (ölünceye kadar) onları sıhhat-ü afiyette kıl. Bize zulmedenlere karşı yardım ihsan eyle ve bize zulmedenleri ıslah eyle,ıslahları kabil değilse intikamımızı al.

Ey gözlerin göremediği, başkalarının zan ve tereddütlerinin aslını asla karıştıramadığı ve vasfedenlerin vasfedemediği, hadiselerin değiştiremediği, belâlardan korkmayan ve dağların ağırlıklarını, denizlerin miktarlarını, yağmur damlalarının sayısını, ağaçların yapraklarının adedini ve üzerine gecenin karanlığının çöktüğü, gündüzün aydınlığının doğduğu şeylerin sayısını bilen, hiçbir semânın semâyı, hiçbir arzın arzı, hiçbir denizin dibindekini ve hiçbir dağın içindekini kendinden gizleyemediği (Yüce Mevlam,Yüce Allah'ım),

Ömrümüzün en hayırlı ânını sonu, amelimizin en hayırlısını son amelimiz ve günlerimizin en hayırlısını ise Sana kavuştuğumuz gün kıl.
Sana sığınırız

Allah`ım, Efendimiz Hz. Muhammed ve Onun âl ve ashabı üzerine, Allah`ın kemali adedince ve Onun (s.a.v.) kemaline yaraşır biçimde salât u selam eyle. Hamd, Alemlerin Rabbi Allah`a mahsustur.

Allah`ım, tembellikten, kocamaktan, borçtan ve günahtan Sana sığınırız.

Allah`ım, ateşin azabından, ateşin fitnesinden, kabir azabından, zenginliğin şerrinden, fakirlik fitnesinin şerrinden ve Mesih-i Deccal`ın fitnesinin şerrinden Sana sığınırız.

Allah`ım, hatalarımızı kar,yağmur suyu ile yıka ve kalbimizi günahlardan, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle, bizimle günahlarımızın arasını, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır.

Allah`ım, acizlikten tembellikten korkaklıktan, kocamaktan Sana sığınırız; kabir azabından Sana sığınırız; hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırız.

Allah`ım, kalb katılığından, gafletten, fakirlikten, zilletten ve miskinlikten Sana sığınırız. Fakirlikten, küfürden, fısktan, muhalefet edip düşmanlık çıkarmaktan, başkaları duysun ve görsün diye bir şey yapmaktan,kısaca RİYA'dan Sana sığınırız. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzamdan ve kötü hastalıklardan Sana sığınırız.
 

Admin

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
Nis 14, 2019
Mesajlar
504
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Şerlerden bizi koru Allah`ım.

Allah`ım, enkaz altında kalmaktan Sana sığınırız. Düşmekten (yukarıdan aşağı yuvarlanmak) Sana sığınırız ve boğulmaktan, yanmaktan, kocamaktan da Sana sığınırız. Ölüm anında şeytanın vesvese vermesinden,imanımıza musallat olmasından,çarpmasından da Sana sığınırız. Yılan, akrep gibi hayvanlar tarafından sokulmuş olarak ölmekten Sana sığınırız.

Allah`ım, huyların, amellerin, arzuların ve hastalıkların kötülerinden Sana sığınırız.

Allah`ım, borca batmaktan, düşmanın galebesinden ve , başımıza gelenlerden dolayı kullarının buna sevinmesinden Sana sığınırız.

Allah`ım, üzüntüden, tasadan, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borcun altında iki büklüm olup ezilmekten ve insanların galebe ve tasallutundan Sana sığınırız.

AMİN ...
Allah`ım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalbden, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanetten ki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya aşkından, Deccal fitnesinden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırız.

Uzuca Bir Duadan "Allah`ım,Yaşamamız hayırlı olduğu müddetçe bizi yaşat,vefatımız hayırlı olduğunda da bizi canımızı salih kullarının canını aldığın gibi al.

AMİN AMİN AMİN ECMAİN İNŞAALLAHUTEALA.........