Kara hayvanlarından eti yenilip yenilmeyenler hangileridir? | İslami Forum, Dini Forum, İslami Forum Sitesi

Kara hayvanlarından eti yenilip yenilmeyenler hangileridir?

Admin

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
Nis 14, 2019
Mesajlar
1,578
Tepkime puanı
76
Puanları
0
Kara hayvanlarından eti yenilip yenilmeyenler hangileridir?

Etlerinin yenmesinin helal olduğu hususunda görüş birliği bulunan hayvanlar şunlardır:
a) Sığır, manda, koyun, keçi, deve, tavşan, tavuk, kaz, ördek, hindi türünden evcil hayvanlar,
b) Geyik, ceylan, dağ keçisi, yabanî sığır ve zebra gibi yabani hayvanlar,
c) Güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl gibi kuşlar. Bu hayvanların etlerinin helal olduğunda fakihler görüş birliğindedir. Bu sayılanların bir kısmının helalliği Kur'an’da tasrih edilmiş, diğerleri de Kur'an’ın “yiyiniz” dediği iyi ve temiz şeyler (el-Maide, 5/1; el-Hac, 22/28, 30) (mübah) kapsamında görülmüştür.
Etlerinin yenmesinin haram olduğunda görüş birliği bulunan hayvanlar ise şunlardır:
a) Domuzun haram olduğu, Kur'an’ın açık hükmüyle sabittir (el-Maide, 5/3). Kur'an’da ismi anılarak yasaklanan tek hayvan domuzdur. Kur'an’da sadece domuzun etinin haramlığından söz edilse de İslam alimleri, En‘am sûresinin 145. ayetinde geçen “rics” ifadesi ile A‘raf sûresi 157. ayetindeki “... onlara pis ve murdar olan şeyleri haram kılar.” ifadelerini birlikte değerlendirmişler ve domuzun her şeyinin haram olduğunu belirtmişlerdir (İbn abidîn, Reddü’l-muhtar, 6/133).
b) Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların etlerinin haram olduğu da yine Kur'an’ın hükmüne dayanır: “(Kesim sırasında) üzerine Allah’ın adı anılmayan hayvanların etlerini yemeyin.” (el-En'am, 6/121). Bu ilke, İslam’ın tevhid akidesine verdiği önemin ve şirke karşı aldığı kesin tavrın bir göstergesidir.
c) Dinî usullere uygun olarak kesilmemiş veya kendiliğinden ölmüş olan hayvanın etinin haram olduğu da yine Kur'an’ın açık hükmüne dayanır: “Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı.” (el-Bakara, 2/173); “Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan; (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç olmak üzere boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile (tazim amacı ile) dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar size haram kılındı.” (el-Maide, 5/3).
Yukarıda zikri geçenler dışında kurt, aslan, kaplan gibi köpek dişleriyle; doğan, şahin, kartal gibi pençesiyle avlanan hayvanlar ile sinek, örümcek, akrep gibi haşeratın yenilmesi İslam alimlerinin çoğunluğuna göre caiz görülmemiştir.
Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu