Kenzül arş duası nedir ne için okunur | İslami Forum, Dini Forum, İslami Forum Sitesi

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
430
Tepkime puanı
46
Puanları
0
Kenzül arş duası nedir ne için okunur

Kenzü’l Arş’ ismiyle bazı kitaplarda yer alan bu dua, birçok ayet ve hadisten devşirilerek edebi bir metne dönüştürülmüş ve “Cebrail’in kanadına yazılı isminin hatırı için” gibi sahih kaynaklarda karşılığı ve yeri olmayan ifadelerle süslenmiştir. Bu duayı okuyan kimsenin, kıyamet gününde yüzünün ayın on dördü gibi parlayacağına; hasta ise iyileşeceğine; cinden ve şeytanın şerrinden, sancı ve hastalıklardan emin olacağına ve kayıp ise ailesine sağ salim kavuşacağına inanılmaktadır. Ancak okunan bu dua metnini, arzu edilen söz konusu hususları temin eden özel bir dua olarak nitelemek doğru değildir.

Zira sahih kaynaklarda böyle bir bilgi yer almamaktadır. Öte yandan genel olarak dua, arzu edilene ulaşmanın aracı ise de, “Kim ömründe bir kere bu duayı okursa istediğini elde eder” şeklinde özelleştirilen bir dua metni ve böyle bir anlayış İslamî açıdan kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Bununla birlikte dua olarak okunmasında sakınca yoktur.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu
 

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
430
Tepkime puanı
46
Puanları
0
Kenzül Arş Duası Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.
La ilahe illellahül hakemül adlül metin.
Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin.La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala külli şey’in kadir. Ve bihi nesteinü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
La ilahe illellahü şükran li ni’metih.La ilahe illellahü ikraran bi rububiyyetih.
Ve sübhanellahi tenzihen li azametih.
Es’elükellahümme bi hakkısmikel mektubi ala cenahı cibrile aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikel mektubi ala cenahı mikaile aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab.
Ve bi hakkısmikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.
Ve bi hakkısmikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.
Ve bihakkısmike ve esrari ıbadike aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi nadake bihi şitü aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab. Ve bihakkısmike ila münteha rahmetike ala ıbadike aleyke ya rab. Ve bihakkı temami kelamike aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehu minezzebhı aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi nadake bihi ishaku fe kadayte hacetehu aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi deake bihi ya’kubü fe ra dedte aleyhi basarahu ve veledehu yusüfe aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehu halifeten fil ardı ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi deake bihi süleymanü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke
aletturi aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir’avne fe
razaktehel cennete aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi nadake bihi benu israile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi nadake bihil hıdıru lemma meşa alel mai aleyke ya rab.
Ve bihakkısmikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel ğari fe necceytehu aleyke ya rab.
İnneke entel kerimül kebiru. Hasbünellahü ve ni’mel vekil. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
430
Tepkime puanı
46
Puanları
0
Kenzül Arş Duasının Manası

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in (a.s.) kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in (a.s.) kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in (a.s.) alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in (a.s.) avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in (a.s.) senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in (a.s.) sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur’da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim (a.s.) ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail (a.s.) kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak (a.s.) hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud (a.s.) hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup (a.s.) sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman (a.s.) hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyüp (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa (a.s.) hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavun’un karısı Asiye (a.s.) sana hangi isminle seslendi de sen onu Cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır (a.s.) hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed (s.a.v.) sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah, Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.), ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın. Amin.
 

ASİ

ASi
Yönetici
Admin
Katılım
Nis 16, 2019
Mesajlar
785
Tepkime puanı
203
Puanları
0
Konum
izmir
Emeğinize sağlık.. Allah Razı OLsun.Rica etsem Aynı kapsamlı konuları aynı bölüm içinde yukarıdaki gibi paylaşıma sunabilir misiniz?Teşekkür ediyorum.Böylece konu bütünlüğü kaybolmamış olur.