Kuranı kerimde ve hadisi şeriflerde geçen dualar | İslami Forum, Dini Forum, İslami Forum Sitesi

Kuranı kerimde ve hadisi şeriflerde geçen dualar

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
454
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Kuranda ve hadisi şeriflerde geçen dualar

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) okuduğu ve tavsiye ettiği dualar hangileridir? Hadisi şeriflerde geçen duaların Arapça, Türkçe okunuşları ve manalarını sizler için hazırladık rabbim tüm dualarınızı kabul e makbul eylesin.

Kuranı kerimde ve hadisi şeriflerde geçen dualar
Dua, Allah’ın azameti ve ulviyeti karşısında kulun aczini itiraf etmesi, muhabbet ve tazim duyguları içinde Allah’ın lütuf ve yardımını taleb etmesidir. Bizlere duayı yaşayışıyla en güzel talim eden, Hazreti Peygamber Efendimiz’dir. O, gözyaşları içinde ve ayakları şişinceye kadar kıldığı namazlara ilaveten yaptığı dualarda sık sık: “Allah’ım! Sen’in gazabından rızana, azabından affına ve Sen’den yine Sana sığınırım!…” (Müslim, Salat, 222) diyerek, acziyet duyguları içinde Cenab-ı Hakk’a iltica ederdi.

Hazreti Peygamberimizin (s.a.v) sık sık okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği hadislerde geçen dualar:
 

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
454
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Zikir, Şükür ve İbadet için Dua
249
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Okunuşu: “Allahümme einnî ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik”

Anlamı: “Allah’ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et.” (İbn Huzeyme, Dua, No:751; Hakim, No: 1838, I, 499)
 

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
454
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Salih Amel ve İhsal için Dua

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:
250
Duanın Okunuşu: “Allahümme innî es’elüke rahmeten min indike tehdi biha kalbi ve tecmau biha emri ve telümmü biha şa’sî ve tuslihu biha gaibî ve terfeu biha şahidî ve tüzekki biha amelî ve tülhimünî biha rüşdî ve terüddü biha halfetî ve ta’sımunî biha min külli sûin.

Allahümme e’dınî îmanen ve yakınen leyse beğdehu küfrun ve rameten enelü bihe şerafe kerametike fi’ddünya vel ahirah.”

Duanın Manası: Allah’ım! Sen’den, katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidayet, işlerime nizam, dağınıklığıma tertip, içime kamil îman, dışıma amel-i salih, amellerime temizlik ve ihlas ver, rızana uygun istikameti ilham et, ülfet edeceğim dostumu lûtfet ve beni her türlü kötülüklerden koru!

Allah’ım, bana öyle bir îman, öyle bir yakîn ver ki, artık bir daha küfür (ihtimali) kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki, onunla, dünya ve ahirette Sen’in nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım.” (Tirmizi, Deavat 30/3419)
 

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
454
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Kalbimizin Kaymaması için Dua
Danın Arapçası
251
Allah Rasulu(sav)- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:

Duanın Okunuşu: “Yâ Mukallibel Kulûbi Sebbit Kalbî ‘Alâ Dînik(e)”

Duanın Manası “Ey kalpleri halden hale çeviren Allâh’ım! Benim kalbimi dîninde sâbit kıl!” (Tirmizî, Kader 7, Daavât 90, 124)
 

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
454
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Hidayet, Takva, İffet ve Gönül Zenginliği için Dua

Danın Arapçası
252
Fahr-i Kainat -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir

Duanın Okunuşu: “Allahümme innî es’elükel-hüda ve’t-tüka ve’l-‘afafe ve’l-ğına”

Duanın Manası:: “Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.” (Müslim, Zikir 72)
 

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
454
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Ezan Duası
Duanın Arapçası
253
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizi buyurdular:

Kim ezanı işittiği zaman:
Duanın Okunuşu: “Allahumme Rebbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh.”

Duaqnın manası:: «Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın Rabbi! Hazret-i Muhammed -aleyhissalatü vesselam-’a Vesîle’yi ve fazîleti ver. O’nu va’dettiğin Makam-ı Mahmûd’a ulaştır!» derse, ona kıyamet günü mutlaka şefaat ederim.” (Buharî, Ezan, 8; Ebû Davûd, Salat, 37/529)
 

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
454
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Nurlanmak için Dua

Duanın Arapçası
254

Allah Rasulu (sav) Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:
Daunun Okunuşu: “Allahümmec’al fî kalbî nura ve fî basarî nûra, ve fî sem’î nûra ve ‘an yemînî nûra ve ‘an yesarî nûra ve fevkî nûra ve tahtî nûra ve emamî nûra ve halfî nûra, vec’allî nûra.”

Duanın Manası:: “Allah’ım! Kalbime büyük bir nûr ver; gözüme bir nûr, kulağıma bir nûr ver; sağıma bir nûr, soluma bir nûr ver; üstüme bir nûr, altıma bir nûr ver; önüme bir nûr, arkama bir nûr ver; bana büyük bir nûr ihsan eyle!” (Buharî, Deavat, 9; Müslim, Müsafirîn, 181)
 

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
454
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Nurlanmak için Dua:
Duanın Arapçası
255
Allah rasulu (sav) Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:
Duanun Okunuşu: “Allahümmec’al fi kalbi nura ve fi basari nura, ve fi sem’i nura ve ‘an yemini nura ve ‘an yesari nura ve fevki nura ve tahti nura ve emami nura ve halfi nura, vec’alli nura.”

Duanın manası“Allah’ım! Kalbime büyük bir nur ver; gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver; sağıma bir nur, soluma bir nur ver; üstüme bir nur, altıma bir nur ver; önüme bir nur, arkama bir nur ver; bana büyük bir nur ihsan eyle!” (Buhari, Deavat, 9; Müslim, Müsafirin, 181)
 

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
454
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Tüm Duaları içine Alan Dua
Duanın Arapçası
256
Ebu Ümame radıyallahu anh şöyle dedi:

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine:

Ya Resulallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik, dedik. O zaman Resul–i Ekrem şöyle buyurdu:

O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:

Danın Okunuşu: “Allahümme innî es’elüke min hayri ma seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neuzü bike min şerri mesteazeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente’l–müstean, ve aleyke’l–belağ, ve la havle vela kuvvete illa billah”

Duanın Manası: “Allahım! Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir. ” (Tirmizî, Daavat 89)
 

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
454
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Helal Rızık için Dua
Duanın Arapçası
257
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:
Duanın Okunuşu: “Allahümmekfinî bihelalike an haramik, ve ağninî bifazlike ammen sivak.”

Duanın Manası: “Allahım! Bana helal rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavat 111)
 

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
454
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Af ve Afiyet için Dua
Duanın Arapçası
258
Allah Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:
Duanun Okunuşu: “Allahummağfirli verhamni vehdini ve afıni verzukni”

Duanın Manası:: “Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve hayırlı rızık ver.” (Müslim, Zikir 35)
 

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
454
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Kalplerin Allah Teala’ya Yönelmesi için Dua
Duanın Arapçası
259
Fahr-i Kainat -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:
Okunuşu: “Allahümme ya musarrifel-kulubi sarrif kulubena ala taatike”

Anlamı: “Ey kalpleri yönlendiren Allahım! Kalplerimizi sana itaate yönelt!” (Müslim, Kader 17)
 

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
454
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Kul Hakkı için Dua
Duanın Arapçası
260
Allah Rasulu (sav) Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:
Duanın Okunuşu: “Allahümme Fe eyyüme mü’minin sebebtühü fecal zelike lehü gurbeten ileyke yevme’l kıyameti”

Duanın Manasıı: “Ya Rabb! Ben hangi bir mü’mine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem kıyamet gününde o sözü onun için Sana kurbiyyet eyle; yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır.” (Buharî, Deavat, 34)
 

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
454
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Din Konusunda Okunacak Dua
Duanın Arapçası
261
Peygamber Efendimiz (sav) şöyle dua etmişlerdir:
Duanın Manası:: “Allahım! Bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru! Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla! Dönüp varacağım âhiretimi kazanmama yardım et! Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkân ver! Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et!” (Müslim, Zikir 71)
 

HiRaNuR

Moderator
Moderatör
Katılım
Haz 10, 2019
Mesajlar
454
Tepkime puanı
50
Puanları
0
Doğru Yolu Bulmak için Dua
Duanın Arapçası
262
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle dua etmişlerdir:
Duanın Okunuşu: “Allahümme inni es’elükel hüda vessedede”

Duanın Manası: “Allahım! Senden beni doğru yola iletmeni ve o yolda başarılı kılmanı niyaz ederim.” (Müslim, Zikir 78)