Kuşluk Namazının Vakti ile İlgili Hadis | İslami Forum, Dini Forum, İslami Forum Sitesi

Kuşluk Namazının Vakti ile İlgili Hadis

Admin

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
Nis 14, 2019
Mesajlar
1,003
Tepkime puanı
59
Puanları
0
Kuşluk Namazının Vakti ile İlgili Hadis

596

Kuşluk namazı ne zaman kılınabilir? Kuşluk namazının vakti hakkında hadis-i şerif ve açıklaması.

Kuşluk namazı güneşin yükselmesinden zeval vaktine kadar kılınabilir. Sıcağın arttığı, güneşin iyice yükseldiği vakitte kılmak daha sevaptır.
Zeyd İbni Erkam radıyallahu anh kuşluk namazını erken kılan bazı kimseleri gördü de şöyle dedi:

Şüphesiz bunlar da bilirler ki, kuşluk namazını sonraki bir saatte kılmak daha sevaptır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Tövbe edip Allah’a dönenlerin (evvabınin) namazı, sıcaktan deve yavrularının ayağı yandığı zamandır.” (Müslim, Müsafirın 143)

Hadisi Nasıl Anlamalıyız?

Ashab-ı kiramdan Zeyd İbni Erkam, hadisimizde belirtildiği üzere, kuşluk namazını ilk vaktinde kılanları görmüş, bu kimselerin kuşluk namazının daha faziletli vaktini bilen insanlar olduğunu söylemiş, daha çok sevap kazanacakları zamanı bırakıp da bu namazı ilk vaktinde kılmalarını yadırgamıştır. Bu muhterem sahabınin Resul-i Ekrem Efendimiz’den naklettiğine göre, kuşluk namazının en makbul vakti, kumların iyice kızdığı, bu sebeple deve yavrularının ayağı yanmaya başladığı zamandır.
Sahıh-i Müslim’de bir sonraki rivayette (Müsafirın 144), Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık gittiği Kuba köyünde oturan müslümanların kuşluk namazını erken kıldıklarını görmüş ve onlara hadisimizde geçtiği üzere, sıcakların kumları iyice kızdırmaya başladığı bir zamanda kuşluk namazı kılmalarını tavsiye etmişti. Bu zamanı saat ve dakika olarak ifade edersek, kuşluk namazının ilk vakti, güneşin doğuşundan yaklaşık kırk beş dakika sonradır. Zeval vaktinden, yani güneşin tepe noktasına dikildiği zamandan yarım saat öncesine kadar kılınır. Gündüzün dörtte biri geçtikten sonra kılınması daha sevaptır. Zira bu saatte kılınan bir başka namaz genellikle yoktur. Kimsenin ibadet etmediği bir saatte Rabbine kulluğunu arzetmek son derece değerlidir. Seher vakti de böyledir. Bulunduğumuz yarımküreye göre insanların büyük bir kısmının uykuda olduğu bir zamanda ibadet etmek, Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olabilir.

Peygamber Efendimiz kuşluk namazından söz ederken, bu ibadetin evvabınin namazı olduğunu söylemiştir. Evvabın kelimesi, “Allah’a yönelen, tövbe eden kimse” anlamındaki evvabın çoğuludur. Evvab ve evvabın kelimeleri Kur’an-ı Kerım’de altı yerde geçmektedir (İsra suresi, 25; Sad suresi 17, 19, 30, 44; Kaf suresi, 32) Günah işlediği zaman hemen Allah’ı hatırlayarak tövbe eden, O’na yönelen, ve O’na itaat ederek hayır işler yapan her bir kimse evvabdır.

Akşam namazından sonra altı rekat veya dört rekat yahut iki rekat namaz kılan, hatta bazı hadislere göre rekat sayısı belirtilmeden akşam ile yatsı arasında namaz kılan kimseler de evvabın (Allah’a yönelen kimseler) diye adlandırılmıştır. Evvabın namazı denince hatıra ilk gelen de akşam namazından sonra kılınan nafile namazdır.
Evvabın namazının kaç rekat kılınacağı konusunda mezhepler arasında farklı görüşler vardır. Hanefı ve Malikıler’e göre evvabın namazı altı rekattir. Hatta Hanefıler’den bazıları, akşamın farzından sonra kılınan iki rekat sünnetin bu altı rekata dahil olduğunu söylemişlerdir. Hanbelılere göre evvabın namazı dört rekattir. Şafilerden bir kısmı yirmi rekat olduğunu, diğerleri de iki veya dört yahut altı rekat olduğunu belirtmişlerdir.

Riyazü’s-salihın’de bu hadisten başka evvabınden söz edilmememektedir. Kitabımızın müellifi Nevevı, kuşluk (duha) namazına evvabın namazı diyen hadislerin daha kuvvetli olduğuna bakarak kuşluk (duha) namazını evvabın namazı kabul etmiş olmalıdır. Bazı alimler hem kuşluk namazına hem de akşamın farzından sonra kılınacak namaza evvabın denebileceğini söylemişlerdir.

Hadisten Öğrendiklerimiz
1. Kuşluk namazı, güneş doğduktan kırk beş dakika sonra başlamak üzere, zeval vaktinden yarım saat öncesine kadar kılınabilir.
2. Kuşluk namazının en makbul saati, günün dörtte birinin geçtiği zamandır.
3. Peygamber Efendimiz, kuşluk namazı kılanları medh ederek bu namazın evvabınin yani Allah’a yönelerek ona tövbe edenlerin namazı olduğunu söylemiştir.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları