Salavât-ı A'zam | İslami Forum, Dini Forum, İslami Forum Sitesi

Salavât-ı A'zam

A

Arden

Guest
Bismillahirrahmanirrahiym

* Allahümme inni es’elüke bismikel a’zamil mektubi min nuri vechikel a’lel müebbed
* Eddaimil bakıl mühalled
* Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed
* Ve es’elüke bismikel a’zamil vahıdi bi vahdetil ehad
* El müteali an vahdetil kemmi vel aded
*El mukaddesi an külli ehad
* Ve bi hakkı bismillahirrahmanirrahıymi kul hüvellahü ehad
* Allahüssamed
* Lem yelid ve lem yuled
* Ve lem yekün lehu küfüven ehadün en tüsalliye ala seyyidina muhammedin sirri hayatil vücud
* Ves sebebil a’zami li külli mevcud
* Salaten tüsebbitü fi kalbil iman
*Ve tühaffizunil kur’an
* Ve tüfehhimüni minhül ayat
* Ve teftehu li biha nural cennat
* Ve nuran neıym
* Ve nuran nezari ila vechikel kerim
* Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim