Tarihte Kabeye Yapılan Saldırılar | İslami Forum, Dini Forum, İslami Forum Sitesi

Tarihte Kabeye Yapılan Saldırılar

Admin

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
Nis 14, 2019
Mesajlar
1,003
Tepkime puanı
59
Puanları
0
Tarihte Kabe’ye Yapılan Saldırılar

619

Kabe, zaman zaman saldırılara ve saygısız muamelelere maruz kalmıştır. Allah’ın Kabe’yi koruyacağı fakat kıyamete yakın mabedin tahrip edileceği hadıslerde haber veriliyor.
aişe (r.a) şöyle anlatır:

Resulullah (s.a.v):

“–(Gelecekte) bir ordu Kabe’ye saldırmak üzere yola çıkar; bir çöle geldiklerinde baştan sona bütün ordu yere batırılır” buyurmuşlardı. Ben:

“–Ya Rasulallah, aralarında ticaret erbabı ve onlardan olmayan kimseler de varken, nasıl hepsi birden yere batırılır?” diye sordum.

Resulullah (s.a.v):

“–Evet, onların tamamı yere batırılır, sonra her biri ahirette niyetine göre diriltilir” buyurdular. (Buharı, Büyu’, 49; Hac, 49; Müslim, Fiten, 4-8. Ayrıca bkz. Tirmizı, Fiten, 21/2184; Nesaı, Menasik, 112/2877; İbn-i Mace, Fiten, 30)

Bu hadisten anlaşıldığına göre, bela ve musıbetler, sadece cürmü işleyen zalimlerin değil, aynı zamanda ona meydan veren gafillerin de cezasıdır. Bunların içinde hiçbir kusuru olmayan acizlerin bulunması tabiıdir. Günah ve kusurları olmadığı halde başkaları yüzünden dünyada acı çeken böyle mü’minlere Allah Teala, ahirette karşılıklarını fazlasıyla verecektir.

Bir kişi Abdullah bin Mesut’u düğün yemeğine davet etmişti. Abdullah (r.a) düğün evine geldiğinde eğlence sesi işitti ve içeri girmedi. Ev sahibi:

“‒Ne oldu, niçin girmiyorsun?” deyince İbn-i Mesut (r.a) şöyle dedi:

“‒Allah Resulü’nün şöyle buyurduğunu işittim:

«Kim bir kavmin karaltısını artırırsa onlardandır. Kim bir kavmin yaptığı işten razı olursa, o işi yapanlarla ortak olur.»” (İbn-i Hacer, el-Metalibü’l-aliye, VIII, 319)

Kabe, zaman zaman saldırılara ve saygısız muamelelere maruz kalmıştır. Hz. aişe’nin yeğeni olan ve Emevılere karşı halifeliğini ilan eden Abdullah ibn-i Zübeyr, hicretin 72. yılında Harem-i Şerıf’e sığınmıştı. Emevılerin vali ve kumandanlarından Haccac-ı Zalim, Mekke’yi kuşattı ve Kabe’yi mancınıkla taşa tuttu. Abdullah ibn-i Zübeyr arkadaşlarıyla birlikte onlara karşı kahramanca savaşarak hicretin 73. yılında şehit düştü.

Kabe’nin hürmetini ihlal eden diğer bir hadise, hicretin dördüncü asrında Karmatıler tarafından yapılmıştır. Arap Yarımadası’ndaki Ahsa’da müstakil bir devlet kurmuş olan bu insafsız insanlar, 317 (929) yılında Kabe’yi tavaf eden birçok Müslümanı kılıçtan geçirerek Hacer-i Esved’i yerinden söktüler ve alıp memleketlerine götürdüler. Yirmi yıl sonra tekrar getirip yerine koydular.

Allah Teala, Kabe’ye fillerle saldıran Ebrehe ordusunu nasıl perişan ettiyse, ileride meydana geleceği anlaşılan yukarıdaki saldırıda da Kabe’yi koruyacağı görülmektedir. Fakat kıyamet yaklaştığı zaman bu mübarek binanın artık korunmayıp tahrip edileceği sahih hadıs-i şerıflerde haber verilmektedir. (Buharı, Hac 47, 49; Müslim, Fiten 57-59)

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Mescid-i Haram’dan 111 Hatıra, Erkam Yayınları