adak kurbanı | İslami Forum, Dini Forum, İslami Forum Sitesi

adak kurbanı

  1. Admin

    Adak kurbanı kesmenin hükmü nedir? Etinden kimler yiyemez?

    Adak kurbanı kesmenin hükmü nedir? Etinden kimler yiyemez? Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişi bu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Adak kurbanının etinden adak sahibi, eşi, usûl ve fürûu (neslinden geldiği ana, baba, dede ve...
  2. Admin

    Güç yetirilemeyecek bir şey adamak geçerli olur mu?

    Güç yetirilemeyecek bir şey adamak geçerli olur mu? Adağın geçerli olması için adanan şeyin yerine getirilmesi fiilen ve dinen mümkün ve meşru olmalıdır (Kasanî, Bedai‘, 5/82-92; el-Fetava’l-Hindiyye, 1/229). Bu itibarla bir kişinin, başkasına ait olan bir malı veya hiçbir zaman güç...