Gizli Nikah Caiz midir? | İslami Forum, Dini Forum, İslami Forum Sitesi

Gizli Nikah Caiz midir?

Admin

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
Nis 14, 2019
Mesajlar
1,342
Tepkime puanı
80
Puanları
0
Gizli Nikah Caiz midir?

Gizlice yapılan nikah akdi caiz midir? Aileden gizli kıyılan dini nikah geçerli midir
Dışarıda açıklanmamak üzere gizlice yapılan nikah akdi caiz değildir. Ancak nikah akdi şahitlerin önünde yapılıp da, sonradan şahitlere bunu gizlemeleri ve dışarıda açıklamamaları tavsiye edilse, bu evlilik gizli yapılmış sayılır mı?

İmam Ebû Hanîfe ve İmam Şafi’ye göre böyle bir evlilik gizli yapılmış sayılmaz. Çünkü şahitlere sonradan yapılacak gizli tutma tavsiyeleri nikah akdine zarar vermez.
İmam Malik ise evliliğin topluma ilanını bir şart olarak kabul ettiği için, gizli yapılan veya şahitlerden gizlemeleri istenen bir nikahı geçerli saymaz.

İmam Malik gizli nikahı şöyle tarif eder: Kocanın şahitlerden nikah akdini, daha önce evli ise önceki karısından veya ev halkı bile olsa diğer insanlardan gizlemelerini istediği nikahtır.
Hanbelîlere göre ise gizli tutma tavsiyesi nikahı geçersiz kılmaz. Evliliği veli, şahitler ve eşler gizlese de bu geçerli olur, fakat böyle bir gizleme mekruhtur.

Diğer yandan İbn Ebî Leyla, Ebû Sevr ve Ebû Bekr el-Esamm’a göre evlilikte şahit bulundurmak şart değildir. Bu fakihlerin dayandığı delil aşağıdaki ayetlerin genel anlamıdır:

“Kadınlardan hoşunuza gidenleri nikahlayın...
“İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin.Onlar bu konudaki hadisleri, ayetlerin mutlak anlamını sınırlayacak güçte görmemişlerdir.
Ancak çoğunluk müctehitler bu görüşü reddetmiş ve nikahta şahitten söz eden hadislerin meşhur olduğunu ve ayetlerin mutlak anlamını sınırlayacak güçte bulunduğunu söylemişlerdir. Bir İslam toplumunda kimin kiminle evli olduğu bilinirse, kişiler zina töhmetinden korunmuş olur.

Dipnotlar:
[1] Serahsî, age, V, 31; İbn Rüşd, age, II, 15. [2] Gayetü’l-Muntehî, 1. baskı, Dimaşk, III, 27. [3] Nisa’, 4/3. [4] Nûr, 24/32. [5] ez Zühaylî, age, VII, 71, 72.