Her Sabah Yeryüzüne İki Melek İner Hadisi | İslami Forum, Dini Forum, İslami Forum Sitesi

Her Sabah Yeryüzüne İki Melek İner Hadisi

Admin

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
Nis 14, 2019
Mesajlar
1,342
Tepkime puanı
80
Puanları
0
Her Sabah Yeryüzüne İki Melek İner Hadisi

Melekler dua eder mi? “Her sabah iki melek iner” hadis-i şerifini nasıl anlamalıyız?
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Her sabah iki melek iner. Biri:

-Ya Rabb! İyilik edene malının karşılığını (halef) ver, der. Diğeri de:

-Ya Rabb!. Cimrilik edenin malını telef et, diye dua eder.” (Buharî, Zekat 27; Müslim, Zekat 57)

Hadisi Nasıl Anlamalıyız?
Hadisimizden anlaşıldığına göre iyilik de cimrilik de karşılıksız değildir. Ancak burada hemen işaret edilmesi gerekli olan nokta, telef edilmesi için beddua edilen mal, farz olan zekatı verilmeyen maldır. Nafile iyilik hususunda tenbellik edenler için telef istenmez.

Konu Ahmed İbni Hanbel’in rivayet ettiği bir hadiste daha açık şekilde şöylece dile getirilmiştir:

“Üzerine güneş doğan her gün iki melek şöyle seslenir: “Ey insanlar, Rabbinizin rahmetine geliniz. Az ama yeterli olan rızık, çok olup da azdıran maldan hayırlıdır.” Bu çağrıyı, insanlarla cinler dışında bütün yaratıklar duyar.

Güneşin battığı her gün iki melek yerlerini alıp insanlarla cinler dışında yeryüzü sakinlerine işittirecek şekilde: “Allahım, infak edene halef, etmeyene telef ver!” diye niyaz ederler. (Ahmed İbni Hanbel, Müsned, V, 197)
Hadisimizdeki halef kelimesi, dünyada mal olarak karşılık, ahirette sevab olarak bedel anlamına gelmektedir. “Ne infak ederseniz, Allah karşılığını verir” (Sebe sûresi,39) ayet-i kerîmesinde açıklanan gerçek de budur. Telef de ya maddeten veya manen yok olmayı ifade eder.
Meleklerin duasına mevzu teşkil etmesi, konunun önemini ve neticenin hadîs-i şerîfte dile getirildiği gibi tecelli edeceğini gösterir. Çünkü meleklerin duası makbuldür.
Hadisten Öğrendiklerimiz
İyilik karşılıksız kalmaz.
Eli cimri, yüzü ekşi olmak hayır getirmez.
Hali vakti yerinde olduğu halde zekat vermeyen zenginlerin malı telefi hakeder.
Melekler dua ederler. Onların duasının makbûl olduğu, “Amin diyen kimsenin bu duası, meleklerin aminine denk düşerse, geçmiş günahları bağışlanır” (Buharî, Bed’ül-halk 7) hadisinden anlaşılmaktadır.