orucu | İslami Forum, Dini Forum, İslami Forum Sitesi

orucu

 1. Admin

  Burun damlası orucu bozar mı?

  Burun damlası orucu bozar mı? Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan ( ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu...
 2. Admin

  Göz damlası orucu bozar mı?

  Göz damlası orucu bozar mı? Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve...
 3. Admin

  Nikotin bandı orucu bozar mı?

  Nikotin bandı orucu bozar mı? Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Bu...
 4. Admin

  insülin iğnesi orucu bozar mı?

  Şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı? İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan...
 5. Muhammed

  Orucu bozup hem kaza hem de kefaret gerektiren durumlar nelerdir?

  Orucu bozup hem kaza hem de kefaret gerektiren durumlar nelerdir? Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından (fecr-i sadık), güneş batıncaya kadar, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Oruçlunun söz konusu yasak fiillerden uzak durması anlamındaki “imsak”ın ihlal...
 6. Admin

  Adak orucu nasıl tutulur?

  Adak orucu nasıl tutulur? Adak, kişinin farz veya vacip cinsinden olup kendisine farz ya da vacip olmayan bir ibadeti yapacağına Allah’a söz vererek o ibadeti kendisine borç kılması demektir. Herhangi bir şart ve zamana bağlanmayan mutlak adaklar, adama anından itibaren ilk fırsatta yerine...
 7. Admin

  Adak orucu nasıl tutulur?

  Adak orucu nasıl tutulur? Adak, kişinin farz veya vacip cinsinden olup kendisine farz ya da vacip olmayan bir ibadeti yapacağına Allah’a söz vererek o ibadeti kendisine borç kılması demektir. Herhangi bir şart ve zamana bağlanmayan mutlak adaklar, adama anından itibaren ilk fırsatta yerine...
 8. Admin

  Davud orucu nedir?

  Davud orucu nedir? Bir gün oruç tutup, bir gün tutmamaya “Davûd orucu” denir. Bu ismin veriliş nedeni Hz. Davûd’un (a.s.) bu şekilde oruç tutmuş olmasıdır. Bu oruca söz konusu ismi bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.) vermiş ve faziletini şöyle belirtmiştir: “En faziletli oruç Davûd’un tuttuğu...
 9. Admin

  Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı?

  Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı? Halk arasında anjiyo olarak bilinen operasyon, teşhis ve tedaviye yönelik olarak uygulanmaktadır. Anjiyografi vücut damarlarının görüntülenmesi demektir. Damar içine damarların görünür hale gelmesini sağlayan ve kontrast madde olarak tanımlanan ilaç verilerek...
 10. Admin

  Diş fırçalamak orucu bozar mı?

  Diş fırçalamak orucu bozar mı? Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin...
 11. Admin

  Kusmak orucu bozar mı?

  Kusmak orucu bozar mı? Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması halinde ise oruç bozulur. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse...
 12. Admin

  Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

  Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı? Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler...
 13. Admin

  Diş Tedavisi Yaptırmak Orucu Bozar mı?

  Diş Tedavisi Yaptırmak Orucu Bozar mı? Oruçlu kimse diş tedavisi yaptırabilir mi? Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı? Orucun bozulması için yeme, içme ve cinsel ilişki ya da bu anlamları ifade eden bir fiilin işlenmesi gerekir. Bu sebeple sırf dış tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz...
 14. Admin

  Banyo Yapmak Orucu Bozar mı?

  Banyo Yapmak Orucu Bozar mı? Oruçluyken banyo yapmak (duş almak) orucu bozar mı? Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Ayşe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber...
 15. Admin

  Kan Vermek ve Vücuda Kan Almak Orucu Bozar mı?

  Kan Vermek ve Vücuda Kan Almak Orucu Bozar mı? Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz. (İbn Kudame, el-Muğnî, IV, 50-52) Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup...
 16. Admin

  Merhem ve İlaçlı Bant Kullanmak Orucu Bozar mı?

  Merhem ve İlaçlı Bant Kullanmak Orucu Bozar mı? Merhem ve ilaçlı bant kullanmak orucu bozar mı? Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer...
 17. Admin

  Ramazan Orucu İçin Her Gün Niyet Etmek Gerekir mi?

  Ramazan Orucu İçin Her Gün Niyet Etmek Gerekir mi? Niyet ne demektir? Ramazan orucu için nasıl ve ne zaman niyet etmeliyiz? Oruca her gün niyet etmek gerekir mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor. ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR? Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih...
 18. Admin

  Yemek İçmek Orucu Bozar

  Yemek İçmek Orucu Bozar Gıybet. Yalan dedikodu ise orucu berbat eder,
 19. Admin

  Orucu Bozan Haller

  Orucu Bozan Haller Orucu bozan şeyler nelerdir? Orucu bozan durumlar... Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her...
 20. Admin

  Diş Fırçası veya Misvak Kullanmak Orucu Bozar mı?

  Diş Fırçası veya Misvak Kullanmak Orucu Bozar mı? DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI? Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur...