zekat | İslami Forum, Dini Forum, İslami Forum Sitesi

zekat

 1. Admin

  Zekat hesaplanırken hangi borçlar düşülür?

  Zekat hesaplanırken hangi borçlar düşülür? Zekat vermekle yükümlü olan kişi, elindeki zekata tabi olan malından kul haklarına müteallik borçlarını düşer. Hanefî mezhebinin genel görüşüne göre ödeme günü gelmiş veya gelmemiş olan borçlar bu konuda aynı hükme tabidir. Ancak Hanefîlerden bir kısım...
 2. Admin

  Zekat vermenin belirli bir zamanı var mıdır?

  Zekat vermenin belirli bir zamanı var mıdır? Zekat vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya...
 3. Admin

  Zekat taksitle ödenebilir mi?

  Zekat taksitle ödenebilir mi? Zekatta asıl olan, kişinin üzerine terettüp eden zekatı bir an önce ödemesidir. Ancak peşin ödeme imkanı bulunmayan durumlarda bir yıl içinde taksitle de ödenebilir. (Bkz. İbn abidîn, Reddü’l-muhtar, III, 191-192). Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu
 4. Admin

  Sivil toplum kuruluşlarına zekat verilebilir mi?

  Sivil toplum kuruluşlarına zekat verilebilir mi? Zekatın verileceği yerler, Tevbe sûresinin 60. ayetinde belirlenmiştir. Buna göre zekat, ilke olarak fakirlerin ve ihtiyaç sahibi bireylerin hakkıdır. Bu itibarla, belirli şartları taşıyan müslümanların yükümlü oldukları zekat ve fıtır...
 5. Admin

  Zekat kimlere verilmez?

  Zekat kimlere verilmez? Hanefilere göre aşağıda sayılanlara zekât ve fitre verilmez: a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara, b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, c) Eşine, d) Müslüman olmayanlara, e) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı...
 6. Admin

  Fakir kardeşe zekat verilebilir mi?

  Fakir kardeşe zekat verilebilir mi? Fakir olan kardeşe zekat verilebilir. Kardeş çocuğu, amca, dayı, hala ve bunların çocukları da böyledir (Merğînanî, el-Hidaye, II, 224; İbnü’l-Hümam, Feth, II, 275; İbn abidîn, Reddü’l-muhtar, III, 172, 293). Hatta zekat verirken yoksul akrabalara öncelik...
 7. Admin

  Zekat ile İlgili Hadisler

  Zekat ile İlgili Hadisler Zekat ile ilgili hadisler nelerdir? Peygamberimizin (s.a.v.) zekat konusu hakkındaki bazı hadisleri... Peygamber (s.a.v.) Efendimizin zekat ile ilgili hadis-i şerifleri... ZEKAT HAKKINDA HADİSLER Abdullah b. Ömer (r.a.) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah...
 8. Admin

  Zekat Nedir? - Zekat Vermenin Şartları

  Zekat Nedir? - Zekat Vermenin Şartları Zekat nedir, ne anlama gelir? Zekatın farz olmasının şartları nelerdir? Kimler zekat verebilir? İslam’ın şartlarından zekat hakkında kısaca bilgi. Zekat, İslam’ın beş şartından biridir. Zekat Ne Demek? - Zekatın Anlamı Nedir? Zekat, dinen zenginlik...